Registrering av kunduppgifter inför fakturering

För att förenkla faktureringsprocessen kan du skicka in dina uppgifter via formuläret nedan.  Ange även hur fakturan ska skickas, via mail eller papper.

Du kan även uppdatera befintliga uppgifter genom att skicka in dem igen via samma formulär, alternativt skicka ett mail till ekonomi@nerointerior.se.

Bolagsuppgifter
Referens/beställare
Fakturaadress
Övrigt
PUL/GDPR godkännande *
Jag samtycker till att uppgifterna lagras och används för att upprätthålla avtalad affärsrelation och för att fullfölja vårt åtagande som avtalspart. Uppgifterna kan komma att delas med samarbetspartners som hjälper oss med exempelvis leverans, fakturahantering, betalningar etc. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med PUL.